เทคโนโลยีไม่แพร่กระจายอย่างแพร่หลายส่วนประกอบ

รัฐบาลโตเกียวกล่าวว่าไม่มีข้อ จำกัด ในด้านสถานที่สำหรับติดตั้งระบบถนนพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะเพิ่มความเป็นไปได้ในการขยายพลังงานทดแทน ปัญหาเกี่ยวกับการแนะนำถนนพลังงานแสงอาทิตย์คือต้นทุนที่สูง เนื่องจากเทคโนโลยีไม่แพร่กระจายอย่างแพร่หลายส่วนประกอบของมันจึงไม่เป็นที่ผลิตมาก ในฝรั่งเศสมีราคาประมาณ 5 ล้านยูโร

เพื่อติดตั้งถนนพลังงานแสงอาทิตย์หนึ่งกิโลเมตร ดังนั้นรัฐบาลนครหลวงจึงมีแผนที่จะเลือกสถานที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่รัฐบาลเป็นเจ้าของในเขตปกครองพิเศษเช่นที่จอดรถซึ่งปริมาณไฟฟ้าที่ได้รับจากการติดตั้งระบบจะปรับค่าใช้จ่าย