ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มโดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งได้จำลองเอารูปแบบของศูนย์พันธ์พืชเพาะเลี้ยงจังหวัดอุดรธานี มาใช้พัฒนาและจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนางานด้านพันธุ์พืชและฝึกอาชีพการเกษตรขึ้นบนพื้นที่ 200 ไร่ ทั้งใช้ในด้านการผลิตเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ การอนุบาล และการขยายเพิ่มปริมาณการกระจายพันธุ์

การปลูก การส่งเสริม และการฝึกอบรมวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย นอกจากนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ได้ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานท่องเที่ยวขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีกำหนดจัดงานเป็นประจำทุกปีช่วงตั้งแต่วันที่ 1-10 มกราคม เทศกาลดอกทิวลิปบานรับปีใหม่ 1-15 กุมภา เทศกาลกุมภาสัญญารัก ดอกกุหลาบ 1-31 สิงหาคม เทศกาลทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ 1-15 ธันวาคม เทศกาลทุ่งทานตะวัน วันพ่อ และ1-31 ธันวาคม เทศกาลดอกไม้เมืองหนาว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand