“ร่มโพธิ์”เข้าเทรดวันแรกตลาดเอ็มเอไอ

ผู้จัดการตลาดเอ็มเอไอเผยวันนี้ บมจ. ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียม ใน จ. ภูเก็ต จะเริ่มซื้อขายในตลาด นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 พ.ย. นี้ บมจ. ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียม ใน จ. ภูเก็ต  จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TITLE”

ทั้งนี้TITLE ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ “The Title” ซึ่งตั้งอยู่ ณ หาดราไวย์ และหาดในยาง จ. ภูเก็ต ปัจจุบันมีโครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างขายจำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,167 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาจำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,295 ล้านบาท โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ “บริษัทมีทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 280 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือไอพีโอ  112.80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท โดยมี บล. เออีซี เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews