พันธุ์อาชญากร

ถ้าเปรียบสังคมเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง อาชญากรรมก็คือโรคของสังคม
มีคนเป็นเชื้อโรค คนเป็นต้นเหตุของโรคอาชญากรรม

ในธรรมชาติ เชื้อโรคที่เรารู้จักกันดีที่สุดคือ แบคทีเรีย แต่จริง ๆ แล้ว แบคทีเรียส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเชื้อโรคเฉพาะแบคทีเรียส่วนน้อยบางชนิดเท่านั้นที่เป็นเชื้อโรคคนเราก็เหมือนกัน มีส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นอาชญากร

ทำไมคนจึงเป็นอาชญากร
นักการศึกษา นักจิตวิทยาอาจตอบว่าเพราะสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ดี เรียกว่าชั่วเพราะสิ่งแวดล้อมบันดาลว่างั้นเถอะ แต่บางคนอาจบอกว่า จะไปโทษสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมันก็ไม่ถูก เพราะบางคนเกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ แสนดี แต่เมื่อโตขึ้นกลับเป็นโจรเป็นอาชญากร มันน่าจะเข้าตำรากำพืดชั่วหรือพันธุ์ชั่ว
เรื่องสภาพแวดล้อมไม่ดี ชักจูงให้คนเป็นคนเลว เป็นอาชญากรนั้น เป็นที่เชื่อถือยอมรับกันทั่วไป ไม่มีข้อสงสัย

ส่วนพันธุ์อาชญากรพันธุ์โจร ไม่ค่อยมีคนยอมรับว่ามีอยู่ แต่เมื่อประมาณ 7-8 ปีมาแล้วเกิดมีกรณีความรู้ใหม่ขึ้น ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากคิดว่า คนที่เกิดมาเป็นอาชญากรอาจมีจริง เป็นทำนองอาชญากรโดยกำเนิด หรือโดยสันดาน คือเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายเพราะมีความบกพร่องของสมองมาตั้งแต่กำเนิด ทำให้ขาดความยั้งคิด หรือจิตใจวู่วามบันดาลโทสะได้ง่าย พูดง่าย ๆ คือขณะประกอบอาชญากรรมเขาเป็นคนบ้านั่นเอง โดยที่ความบ้ามีกำเนิดมาจากกรรมพันธุ์ที่ผิดปกติ

ในปีพ.ศ. 2514 มีผิพบผู้ชายที่เมื่อศึกษาสิ่งกำหนดพันธุ์ (โฆรโมโซม) พบว่ามี 47 เส้น คือมี 44 + เอ๊กซ์วายวาย แทนที่จะเป็น 44 + เอ๊กซ์วาย อย่างผู้ชายทั่วไป กลับมีสิ่งกำหนดพันธุ์ชนิดวาย เกินมาอีก 1 เส้น คนพวกนี้มักมีรูปร่างสูงใหญ่ ใบหน้ามีสิวมาก มีความโน้มเอียงที่จะประกอบอาชญากรรมทางเพศ มักเป็นคนอารมณ์รุนแรง วู่วาม ทำผิดกฎหมาย เพราะอารมณ์ชั่ววูบได้ง่ายกว่าคนทั่ว ๆ ไป จัดเป็นความผิดปกติของสิ่งกำหนดพันธุ์ที่พบได้ค่อนข้างบ่อย คือถ้าศึกษาในทารกแรกคลอดเพศชายจะพบทารกที่มีความผิดปกติของสิ่งกำหนดพันธุ์แบบนี้ (เอ๊กซ์วายวาย) ประมาณ 1 คน ใน 300-1,000 คน คนพวกนี้ โดยเฉลี่ยมีดัชนีความฉลาด (ไอ คิว) ต่ำกว่าคนทั่ว ๆ ไป
ในต่างประเทศ มีคนไปศึกษานักโทษ และพบความผิดปกติของสิ่งกำหนดพันธุ์แบบนี้ค่อนข้างบ่อย จึงทำให้มีผู้เชื่อว่าความผิดปกติของสิ่งกำหนดพันธุ์แบบนี้เป็นต้นเหตุทำให้คนเป็นอาชญากร เข้าตำราเป็นอาชญากร เพราะกรรมพันธุ์

ความรู้อันนี้ทำให้คนรอดพ้นจากการติดตะรางมาแล้ว ที่ออสเตรเลีย ไอ้หนุ่มคนหนึ่งไปฆ่าหญิงแก่คนหนึ่งตาย ทั้ง ๆ ที่หญิงคนนั้นเป็นคนมีบุญคุณกับตนเอง เมื่อเรื่องถึงศาลเกิดตรวจพบว่าพ่อหนุ่มผู้ฆ่ามีความผิดปกติของสิ่งกำหนดพันธุ์เป็นเอ๊กซ์วายวาย พยานซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์แถลงต่อศาลว่า ทุกส่วนของสมองจำเลยผิดปกติทั้งสิ้น คือมีสิ่งกำหนดพันธุ์ชนิดวายเกินมา 1 เส้น ศาลตัดสินปล่อยจำเลยด้วยเหตุผลว่า ความผิดปกติของสมองเป็นเหตุให้จำเลย “วิกลจริต” ในขณะประกอบอาชญากรรม คนที่วิกลจริตย่อมไม่สามารถรับผิดชอบการกระทำของตนเองได้ ศาลจึงปล่อยจำเลยพ้นข้อหาไป
ในประเทศฝรั่งเศส จำเลยในคดีฆ่าคนตายอ้างต่อศาลว่าตนเองมีสิ่งกำหนดพันธุ์ผิดปกติแบบเอ๊กซ์วายวาย จึงควรจัดเป็นคนที่มีความผิดปกติที่ไม่สามารถรับผิดชอบตนเองได้ ศาลปรึกษานักวิทศาสตร์ที่มีชื่อเสียงก้องโลกและลงความเห็นว่า ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ขณะกระทำความผิดจำเลยอยู่ในสภาพวิกลจริต จำเลยจึงมีความผิด แต่ความผิดปกติของสิ่งกำหนดพันธุ์ก็ทำให้ศาลศาลมีความปรานีจำเลยจึงลดโทษให้เหลือจำคุกเพียง 7 ปี แทนที่จะเป็น 11-15 ปี ตามกฎหมาย
ทนายความไทยคนไหนหัวแหลม จะลองอ้างเหตุผลแบบนี้มาช่วยลูกความของตนบ้างก็เชิญนะครับ ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์

แต่ในสหรัฐอเมริกา การอ้างความผิดปกติแบบเอ๊กซ์วายวาย ให้ศาลปล่อยจำเลยฆ่าคนตาย หรือแม้แต่ให้ลดหย่อนโทษ ยังไม่เคยเป็นผลสำเร็จสักรายเดียว
ข่าวครึกโครมเกี่ยวกับอาชญากรที่มีความผิดปกติแบบเอ๊กซ์วายวาย มักทำความผิดปกติอย่างโหดเหี้ยม เช่นฆ่าคนครั้งละหลาย ๆ คน ข่มขืนแล้วฆ่าและฟันยับทั้งตัว เช่นนี้เป็นต้นทำให้เกิดความตื่นเต้นมากในช่วง 5-6 ปีก่อน ว่าพบตัวการสำคัญของอาชญากรรมแล้ว คือเจ้าสิ่งกำหนดพันธุ์ชนิดวายนี่เอง
โดยทั่ว ๆ ไปผู้หญิงประกอบอาชญากรรมน้อยกว่าเพศชายมาก คือ น้อยกว่าประมาณ 5-9 เท่า ผู้หญิงไม่มีสิ่งกำหนดพันธุ์ชนิดวายเลย คือเป็นเอ๊กซ์เอ๊กซ์ทั้งคู่ ส่วนผู้ชายเป็นเอ๊กซ์วาย เจ้าวายที่ผู้ชายมีนี่เองที่ทำให้ผู้ชายประกอบอาชญากรรมบ่อยกว่าผู้หญิง และผู้ชายที่มีวายเกินมาอีก 1 เส้น เป็นเอ๊กซ์วายวาย ยิ่งประกอบอาชญากรรมบ่อยขึ้นไปอีก นี่ก็เป็นความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์ เมื่อ 5-6 ปีก่อน แต่เดี๋ยวนี้คนเขาไม่ค่อยเชื่อกันเสียแล้ว คือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง หรือไม่ค่อยแน่ใจนั่นเอง

คนที่มีความผิดปกติของสิ่งกำหนดพันธุ์แบบเอ๊กซ์วายวายที่ตรวจพบในระยะหลังจำนวนมาก หรือกล่าวได้ว่า เป็นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความฉลาด บุคลิกภาพ และอารมณ์เป็นปกติ ไม่มีลักษณะของอาชญากรอยู่เลย จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากคิดว่าการมีสิ่งกำหนดพันธุ์ชนิดวายเกินมา 1 เส้น อาจไม่ใช่สาเหตุแท้จริงของความเป็นอาชญากร ประกอบกับการพบคนที่ไม่มีสิ่งกำหนดพันธุ์ชนิดวายเลย (คือผู้หญิง) เป็นอาชญากรที่โหดเหี้ยมอย่างเหลือเกินได้ด้วย ปัจจุบันนี้จึงมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่า สิ่งกำหนดพันธุ์(ชนิดวายไม่ได้เป็นสาเหตุที่สำคัญของความเป็นอาชญากร แต่เมื่อมีเกินมาก็อาจมีส่วนทำให้จิตใจของคนบางคนขาดความสุขุมมั่นคงได้บ้าง และทำให้ความเฉลียวฉลาดหรือคุณภาพของสมองในบางคนด้อยลงไปบ้าง
คือไม่ถึงกับเรียกได้ว่าเป็นอาชญากร แต่ก็ไม่ดีสนิทนักอย่างคนธรรมดา มีลักษณะบางอย่างขาด ๆ เกิน ๆ ไปบ้าง
พวกที่สมองผิดปกติทำให้ขาดความรับผิดชอบบางขณะหรือตลอดไป ทำให้อาจประกอบอาชญากรรมได้นั้นมีมากที่เกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ เช่นโรคพิษสุราเรื้อรังเวลานี้เป็นที่เชื่อกันแน่นอนแล้วว่านักเลงสุราบานนั้นมีกรรมพันธุ์เป็นตัวกำหนดที่สำคัญทีเดียว โรคจิตเภท โรคจิตชนิดซึมเศร้า ซึ่งในช่วงที่จิตใจผิดปกติอาจประกอบอาชญากรรมได้ก็เป็นโรคกรรมพันธุ์ด้วย

จึงพอสรุปได้ว่า ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ที่ทำให้คนประกอบอาชญากรรมบ่อยกว่าปกตินั้นมีแน่ แต่ยังไม่มีข้อพิสูจน์แน่นอนว่า พันธุ์อาชญากรมีอยู่ในโลกนี้
/หมอชาวบ้าน