ประตูสู่ภาคเหนือของประเทศไทย

สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีเที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 16 เที่ยวบินต่อวันโดยสายการบินไทยรอยัลแอร์เวย์นกแอร์ Thai Air Asia สายการบินบางกอกแอร์เวย์สและ Thai Lion Air มาจากสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินตรงระหว่างฮ่องกงและเชียงรายซึ่งดำเนินการโดย HK Express ด้วย

นอกเหนือจากการเข้าถึงอากาศแล้วเชียงรายยังเป็นประตูสู่ภาคเหนือของประเทศไทยตามแนวเส้นทางเอเซียนไฮเวย์ R3A ทางเดินตะวันออกเฉียงใต้และเส้นทาง R12 รวมทั้งแม่น้ำโขงที่ติดกับประเทศไทยที่เชียงของและเชียงแสนและห้วยยางในประเทศลาว นักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางมาถึงเชียงรายโดยใช้หนึ่งในทางเลือกใหม่ในการเดินทางก็มั่นใจได้ว่าจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ในท้องถิ่นของคนไทยอีกด้วย